Case study

Phương pháp case study là một phương pháp nghiên cứu tình huống hay sự việc thực tế. Kinh doanh với muôn hình vạn trạng nên việc nghiên cứu các case study của các brand lớn sẽ mang đến cái nhìn tốt hơn cho những người kinh doanh.